Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Financirani projekti Grada Vrgorca

Projekti Grada Vrgorca koji su financirani od strane EU fondova, EU Programa, nacionalnih fondova ili su financirani temeljem javnih natje?aja Ministarstava RH:
 
 
 
 
RAZVOJNI PROJEKTI - VRIJEDNOSTI PREKO 150.000,00 kuna
 
 
2014. GODINA
Projekti s potpisanim Ugovorima o financiranju: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. "ALTERENERGY"


 

 

7. "Korisni otpad - RECIKLANO DVORITE"